Ayat-Ayat Peringatan

1 Febuari:

- Harta benda yang menjadi kesenangan di dunia ini adalah sedikit sahaja, (dan akhirnya akan lenyap) dan (balasan) hari akhirat itu lebih baik lagi bagi orang-orang yang bertakwa (kerana ia lebih mewah dan kekal selama-lamanya) dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikit pun. (Surah An-Nisa' 4: Ayat 77)

- "Dan adalah tidak patut bagi lelaki mukmin dan tidak pula patut bagi perempuan mukmin,apabila ALLAH dan RasulNya menetapkan sesuatu ketetapan akan ada pada mereka pilihan(yang lain) tentang urusan mereka.Sesungguhnya sesiapa yang menderhakai ALLAH dan RasulNya,maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata."(surah al Ahzab:36)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

AddThis