Tuesday, 7 May 2013

TAFSIR AL-FATIHAH: Bismillahirrahmanirrahim (Mencari rahmat Allah, Tidak putus asa dengan rahmat, Di sebalik Bismillah, Rahsia Basmalah)

 

BISMILLAH ( Dengan nama ALLAH )

Setiap pekerjaan yang baik, hendaklah dimulai dengan menyebut asma Allah, untuk mendapat berkat dan pertolongan rahmat Allah sehingga dapat selesai dengan sempurna dan baik. Juga untuk menyedari kembali sebagai makhluk Allah, bahawa segalanya bergantung kepada rahmat kurnia Allah. Hidup, mati dan daya upaya kita melakukan sesuatu semata-semata terserah kepada rahmat kurnia Allah.


AR-RAHMAN AR-RAHIM (Yang Maha Pemurah Yang Maha Pengasih)

Al-Rahman bererti kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh alam ini, meliputi bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia. Allah berfirman: Dan rahmat-Ku meliputi tiap-tiap sesuatu; maka Aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. [al-A’raf 7:156]


Rahmat Allah yang meliputi tiap-tiap sesuatu diperincikan oleh Rasulullah saw sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dari seratus rahmat tersebut, hanya satu yang diturunkan Allah kepada jin, manusia, haiwan jinak dan buas. Dengan rahmat tersebut mereka saling mengasihi dan menyayangi, dan dengan rahmat itu pula binatang buas dapat menyayangi anaknya. Adapun 99 rahmat Allah yang lain, maka hal itu ditangguhkan Allah, kerana Allah hanya akan memberikannya kepada para hamba-Nya yang soleh pada hari kiamat kelak". [Sahih Muslim: 4944]

Al-Rahim pula adalah kasih sayang Allah yang lebih khusus dan halus kepada orang-orang beriman yang dipilih-Nya. Perumpamaan al-Rahman dan al-Rahim ialah seperti seorang ibu. Secara umum seorang ibu akan menyayangi suaminya, ibubapa, adik beradik, saudara-mara dan rakan-rakannya. Namun kasih sayang seorang ibu kepada anaknya adalah lebih khusus dan halus, kerana anak tersebut dikandung dalam rahimnya selama sembilan bulan.

Firman Allah: "Al-Rahman ala al-'arsyi istawa", untuk menunjukkan bahawa rahmat Allah meliputi (memenuhi) seluruh Arsy. 
Dan firman Allah: "Wa kana bi al-mukminina rahima" (Dan terhadap kaum mukminin sangat belas kasihan). (1) Mencari Rahmat Allah.
   
- Membaca, menghayati, dan mempraktikkan al-Quran. Ini berdasarkan firman-Nya: "Dan ini sebuah Kitab (al-Quran) yang Kami turunkan, yang ada berkatnya (banyak manfaatnya). Oleh itu, hendaklah kamu menurutinya dan bertakwalah (kepada Allah), mudah-mudahan kamu beroleh rahmat". [al-An’aam 6:155] 

- Mendirikan sembahyang, berzakat serta membaca hadis-hadis Rasulullah saw dan mentaatinya, sebagaimana firman Allah: "Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasulullah; supaya kamu beroleh rahmat." [al-Nur 24:56]
 
- Banyak meminta ampun kepada Allah, dengan banyak beristighfar kepada-Nya. Allah menyatakan: "Alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberi rahmat." [al-Naml 27:46]
 
- Menjaga hubungan dua hala sesama manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan alam. Dalam erti kata lain, hendaklah berbuat baik kepada semua kerana Allah berfirman: "Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (muhsinin)". [al-A’raf 7:56] 


(2) Tidak Putus Asa Dengan Rahmat
 
Ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, Dia menulis di dalam KitabNya yang berada di sisiNya di atas Arasy (yang isinya): “Sesungguhnya rahmatKu mengalahkan kemurkaanKu”. [Shahih al-Bukhari, no: 2955]
 
Allah berfirman: Katakanlah:“Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatan-perbuatan maksiat), janganlah kamu berputus asa daripada Rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa; sesungguhnya Dialah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. [al-Zumar 39:53]


(3) Di Sebalik Bismillah

Tujuan membaca Bismillah adalah untuk menunjukkan bahawa konsep penyertaan qudrah Allah yang menyebabkan qudrat kita terlaksana. Betapa lemahnya kita sehingga setiap perilaku kita sebenarnya adalah daripada qudrah Allah yang maha berkuasa. Disebabkan itulah kita disarankan oleh jumhur ulama' untuk memulakan sesuatu tugasan dengan Bismillah. Sewaktu zaman jahiliyyah, kebanyakkan Quraisy menyertakan perilaku dan sumpah mereka atas nama Hubal, Latta dan Uzza serta Sya'biy sebagai tanda kebanggaan mereka pada tuhan sesat mereka. Islam memberi alternatif kepada umat Islam yang juga ingin mengizahkan Tuhan mereka dengan adanya Bismillah pada setiap surah kecuali surah al-Taubah. Namun dalam perilaku jahat, kita dilarang membacakan kalimah ini. Kepada sesiapa yang membaca Bismillah semasa membuat kemungkaran dengan tujuan menghina dan mencerca ayat suci maka tiada syak kufurnya itu.

Ulama' usuluddin tradisional berkata keseluruhan intipati al-Quran terpada pada al-Fatihah. Kekuatan al-Fatihah pula terletak pada ayat Bismillah. Kekuatan ayat ini ialah pada huruf ba' (ب). Huruf ini membawa maksud dengan, pengiringan dan maksud kebersamaan pembacaan al-Quran dan perilaku dengan Nama Allah. 


(4) Rahsia Basmalah.
 
- Mendapat rahmat dan kasih sayang Allah
- Benteng daripada gangguan syaitan. 

Perhatikan tunjuk ajar Rasulullah berikut ini: "Apabila seorang itu memasuki rumahnya dan mengingati Allah (dengan membaca Basmalah) ketika memasukinya dan ketika ingin makan, berkatalah syaitan (kepada golongannya): “Kalian tidak memiliki tempat untuk bermalam dan tidak juga makanan malam." [Shahih Muslim: 2018] 

Rasulullah saw juga bersabda: "Dan kuncilah pintu-pintu kalian dan sebutlah nama Allah (dengan membaca Basmalah) kerana sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu-pintu yang dikunci (dengan menyebut Basmalah). Ikatlah kantong-kantong air kalian dan sebutlah nama Allah (Basmalah), tutuplah bekas-bekas makanan kalian dan sebutlah nama Allah (basmalah), walaupun (tutupan) itu sekadar meletakkan sesuatu di atasnya dan matikanlah lampu-lampu pelita kalian." [Shahih Muslim: 2012]
 
Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin syaitan membuka pintu rumah? Jawapannya, syaitan membuka pintu rumah dengan cara menghasut orang jahat atau pencuri untuk cuba memasuki rumah yang pintunya ditutup tanpa Basmalah. Demikian juga, makanan serta minuman yang ditutup dengan Basmalah tidak akan diganggu oleh syaitan, khasnya syaitan yang diutus oleh tukang sihir untuk menyakiti seseorang.
 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

AddThis